Kisah Abu Bakar as-Siddiq, salah satu panutan umat muslim

Sebagai umat Islam kita tentu pernah mendengar sosok bernama Abu Bakar Siddiq. Beliaulah yang pertama mengakui kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad S.A.W sehingga beliau termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq merupakan salah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad S.A.W dan dipercayai memimpin kekhalifaan setelah Nabi Muhammad S.A.W wafat. 

Abu Bakar as-Siddiq kisah dan inspirasi tokoh muslim

Masa kekhalifaan Abu Bakar Siddiq cukup singkat yakni hanya berkisar 2 tahun mulai dari tahun 11 Hijriah hingga 13 Hijriah atau 632 hingga 634 Masehi. Untuk lebih jelasnya mengenai Abu Bakar Siddiq berikut 4 fakta yang kami uraikan:

1.    Kepribadian Abu Bakar as-Siddiq:

Setiap Khulafaur Rasyidin memiliki kepribadian yang berbeda beda, nama Abu Bakar Siddiq sebelum memilih memeluk Islam adalah Abdullah Abi Kuhafah. Ia salah seorang ahli hokum yang dikenal akan keadilan dan kejujurannya, selain itu ia dikenal akan bijaksana dan bertanggung jawab.

Abu Bakar as-Shidiq
Abu Bakar as-Siddiq (gambar via: https://islami.co)

Dalam masyarakat arab bilau Abu Bakar Siddiq memiliki kedudukan yang cukup tinggi karena Abu Bakar Siddiq termasuk dalam keturunan bangsa Quraisy. Abu Bakar Siddiq juga dikabarkan merupakan seorang saudagar kaya raya tetapi bilau dikenal sangat dermawan oleh masyarakat.

Pada masa pertama dakwah Nabi Muhammad S.A.W Abu Bakar Siddiq merupakan salah seorang sahabat yang pertama kali membenarkan apa yang di sampaikan Nabi Muhammad S.A.W dan memilih untuk masuk Islam.  
 
Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq diberi gelar Abu Bakar atau berpagi-pagi yang diartikan orang yang paling pertama masuk Islam dan gelar tersebut di tambah dengan gelar As Siddiq yang artinya membenarkan yang berarti beliau Abu Bakar Siddiq merupakan salah seorang yang pertama dan akan selalu membenarkan semua yang di ucapkan, diperintahkan dan dialami oleh Nabi Muhammad S.A.W yang termasuk peristiwa Isra Mi’raj yang banyak kalangan saat itu meragukan akan berita tersebut.

2.    Abu Bakar as-Siddiq di percayakan memegang kekhalifaan:

Setelah Nabi Muhammad S.A.W meninggal dunia, umat Islam yang tidak mau luput dalam kesedihan langsung mencalonkan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah selanjutnya. Pencalonan sangat ini didukung penuh oleh para sahabat lain diantaranya Umar bin Khatab dan masih banyak yang setuju jika penerus kekhalifahan di percayakan kepada Abu Bakar Siddiq. Berdasarkan dukungan para sahabat dan banyak kaum muslimpada waktu itu maka diangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama penerus Nabi Muhammad S.A.W.

Sebagai khalifah terpilih, maka Abu Bakar Siddiq mengumumkan pesan di hadapan kaum muslimin yang isi pesannya antara lain:

“Wahai manusia! Saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang terbaik di urusanmu, padahal aku bukan orang terbaik di antaramu. Oleh karena itu jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutlah. Sebaliknya bila aku berbuat salah, maka betulkanlah. Hendaklah kamu taat kepadaku, selama aku taaat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi bila aku tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu tidak perlu taat kepadaku.”

3.    Keputusan-keputusan penting yang diambil Abu Bakar as-Siddiq selama menjadi khalifah:

dalam masa kekhalifahannya Abu Bakar Siddiq meneruskan ajaran-ajaran Nabi Muhammad S.A.W dan mengambil keputusan-keputusan penting diantaranya:

a.    Memerangi orang murtad: 

Yaitu orang yang setelahnya Nabi Muhammad S.A.W kembali memilih jalan sesat yang intinya keluar dari ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad S.A.W yaitu ajaran Islam, bahkan di masa itu ada yang mengaku sebagai nabi dan orang-orang seperti inilah yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. 

b.    Mengumpulkan Al-Qur’an: 

Keputusan ini diambil oleh Abu Bakar Siddiq berdasarkan usul Umar bin Khatab yang keputusan itu diterimanya dan Abu Bakar Siddiq langsung menugaskan Zaid bin Sabit untuk menyalin Al Qur’an

Zaid bin Sabit melakukan tugasnya dengan sangat hati-hati dan sesuai petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad S.A.W kepadanya semasa Nabi Muhammad S.A.W masih hidup. Ayat-ayat Al-Qur’an yang semula di tulis di pelepah daun kurma, kulit dan sebagainya kemudian dikumpulkan dan ditulis kembali secara benar kedalam mushaf. Al-Qur’an yang telah ditulis Zaid bin Sabit tersebut kemudian di simpan oleh khalifah Abu Bakar Siddiq hingga ia meninggal dunia. Kemudian disimpan pula oleh Umar bin Khatab

c.    Perluasan Islam: 

Pada masa kekhalifaan Abu Bakar Siddiq, Islam menyebarkaan ajaran Nabi Muhammad S.A.W hingga ke Palestina, Syiria, Yordania dan Syam. Wilayah-wilayah tersebut ditaklukan terlebih dahulu dan ajaran Islampun berkembang dengan pesat.

Berkat kemampuan beliau Abu Bakar Siddiq memegang kekhalifaan dan kecerdasan Abu Bakar Siddiq dalam menyusun strategi peperangan dan didukung pula oleh para komandan-komandan perang yang berkualitas diantaranya Ubaidah bin Jarah, Amru bin Asht, Syarahbil bin Hasnah, Khalid bin Whalid dan masih banyak lagi maka usaha khalifah Abu Bakar Siddiq dalam memperluas kekuasaan dan kejayaan Islam mulai tertanam dengan kokoh

Beberapa fakta menarik mengungkap siapa Abu Bakar Siddiq

Abu Bakar as-Siddiq
(gambar via: elafhivi.wordpress.com)

4.    Akhir Khayat Khalifah Abu Bakar Siddiq

Di akhir khayatnya Abu Bakar Siddiq meninggal dunia pada tahun 13 H atau sekitar 634 Masehi, bilau  meninggal dunia setelah mengalami sakit. Sebelumnya beliau pernah berwasiat agar jangan sampai terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, untuk itu beliau meminta kepada Umar bin Khatab menjadi penerus memegang kekhalifahan selanjutnya. Wasiat beliau dilaksanakan dan Umar bin Khatab pun secara bulat di angkat dan disetujui oleh kaum muslimin menjadi khalifah kedua berikutnya.

Itulah 4 Fakta Mengungkap Abu Bakar Siddiq yang dapat Gtofreel bagikan untuk anda sekalian, semoga dengan membaca uraian diatas kita dapat mencontohi sosok beliau Abu Bakar Siddiq yang selalu setia menjalankan ajaran Nabi Muhammad S.A.W dan semoga uraian di atas dapat bermanfaat menjadi sumber referensi bagi anda yang sedang mencari Artikel Mengungkap Abu Bakar Siddiq pada masa kekhalifahannya.

Keyword terkait:

Mengungkap kekhalifahan Abu Bakar Siddiq | 4 fakta Abu Bakar Siddiq | biografi kekhalifahan Abu Bakar Siddiq | Uraian singkat masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq | Kejayaaan

Baca Juga
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url